//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> Voorwaarden 6% BTW regeling
Voorwaarden 6% BTW regeling


A.

Onder Schilder- en stukadoorswerk wordt verstaan (Definitie Ministerie van Financiën): ”Het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en van pasteuze dan wel gelijmde materialen, daaronder begrepen de daartoe noodzakelijke voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden”.

  • Onder het lage tarief valt niet het plaatsen van wanden en het aanbrengen van tegels;
  • Onder het lage tarief valt (binnen de voorwaarden) ieder type schilder- en stukadoorswerk, dus zowel binnen als buiten als binnen/buiten met uitzondering van thermische gevelisolatie en het plaatsen van (separatie) wanden;
  • Het begrip “verwerken en aanbrengen“ kan ruim worden opgevat en omvat dus iedere toepassing, met welk hulpmiddel en op welke manier ook (maar meestal met spuit, kwast, roller en spaan).
  • Bij de genoemde produkten kan niet alleen gedacht worden aan lakverven, vernissen en beitsen maar ook aan grondverven, impregneermiddelen, hechtprimer en andere hechtingsbevorderende materialen zoals pleisterdragers;
  • Bij de pasteuze materialen gaat het om bijvoorbeeld sierpleisters en spack alsmede om kunstof- gips- en cementgebonden materialen;
  • Bij gelijmde materialen gaat het om wandafwerkingen met een vaste substantie zoals behang;
  • Het verlaagde tarief omvat tevens, de voor het verwerken van de betreffende producten noodzakelijke voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden zoals, afplakken, tapen, schuren, stralen, ontvetten e.d.

B.

Het verlaagde tarief geldt alleen voor schilders- en stukadoorswerk aan woningen ouder dan 15 jaar. Het begrip ’woning’ mag daarbij ruim worden opgevat. Het gaat dus om alles wat tot een persoonlijk verblijf dient. Dus van villa tot boerderij en van bungalow tot appartement maar, ook een tijdelijke onbewoonde woning, de tot woning verbouwde garage, de studentenkamer, de aanleunwoningen, de opdracht van een vereniging van eigenaren voor onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten van een flat en ook de tweede woning e.d valt onder het lage tarief. Wordt een woonhuis tevens als kantoor gebruikt (bijv. de praktijkwoning van een huisarts, tandarts, architect) dan is verdedigbaar dat eveneens het lage tarief van toepassing is, mits meer dan 50% van de woning daadwerkelijk als woning wordt gebruikt. Bepalend is dus het feitelijke (beoogde) gebruik van het grootste deel van het betreffende pand.

C.

Het verlaagde tarief geldt alleen bij voldoende ouderdom van de woning. Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 15 jaar, is officieel bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie ingevolge de Wet waardering onroerende zaken. In de praktijk wordt de ouderdom dus bepaald door het eerste feitelijke gebruik. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen (denk aan de uit of opbouw aan een bestaande woning) dan dient de woning tenminste voor de helft te bestaan uit delen die ouder zijn dan 15 jaar teneinde voor het geheel in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief.

D.

In geval van een gemengde opdracht (bijvoorbeeld bij de verbouw of renovatie van een bestaande woning, ouder dan 15 jaar) geldt:

  • Voor de principaal gaat het lage BTW-tarief voor schilderen en stucadoren op in het (hogere) tarief van de meer omvattende hoofdopdracht als geheel, tenzij voor de beide diensten apart (dus in nevenaanneming) opdracht werd gegeven;
  • Aan de aannemer B&U wordt het lage tarief in rekening gebracht.
Het is dus in deze situaties van onderaanneming aantrekkelijker om direct van de principaal opdracht te krijgen, omdat in dat geval het lage tarief deze ook daadwerkelijk ten goede komt.

E.

Het lage tarief geldt ten aanzien van het schilderen en stucadoren als dienst inclusief de daarbij gebruikte materialen. Worden de gebruikte materialen apart gefactureerd dan gaat dat echter om de levering van materialen en geldt het hoge tarief.

F.

Het lage BTW tarief geldt voor iedereen die schilderen en stucadoren als technische activiteit (zie hierboven) verricht. Concreet betekent dit dan ook dat de aannemer, het klusbedrijf of wie ook een laag BTW tarief in rekening mag brengen, indien wordt voldaan aan de voorwaarden.

G.

Het verlaagde tarief is weliswaar met name van belang voor de opdrachtgever die geen BTW kan verrekenen maar, dient aan een ieder in rekening te worden gebracht die opdracht geeft tot stukadoorswerk aan een woning ouder dan 15 jaar. Met andere woorden: voor het lage tarief is bepalend het type object en niet het subject.

Dit betekent dat zowel aan particulieren als aan woningcorporaties, aannemers e.d. het lage tarief in rekening wordt gebracht, indien wordt voldaan aan de voorwaarden. Bedenk dat 90% van de woningcorporaties geen BTW op onderhoud aan verhuurde woningen kunnen verrekenen. Ook voor hen is een laag BTW tarief dus reuze interessant.